Bouwers

Op deze pagina alle info voor de bouwploegen (groot en klein) voor de Optocht in Gemonde.

 

De inschrijving voor de optocht van Gemonde zaterdag 2 maart 2019 is gesloten.

 

PS. Bloaskappellen/Muziekskes doen gratis mee, neem contact op voor aanmelding met voorzitter@mullukzuipertjes.nl
 

Het Optochregelement kan je hier downloaden en lezen. Het bijwonen van de Optochtvergadering op maandag 25 februari 20:00 Kloosterzicht is verplicht.

 

Mogelijke categorien voor de optocht:

- Kinderloopgroep: maximaal één 16+ deelnemer per 5 kinderen (als begeleiding), de begeleiding mag in themakleding meelopen. Inschrijfgeld: €10

- Wagens met kinderen: maximaal 50% van de deelnemers mag 16+ zijn, deze mogen in themagekleed zijn en lopen rond de wagen.

Maximaal één 16+ deelnemer hiervan mag aanwezig zijn op de wagen. Inschrijfgeld: €25

- 16+ loopgroep: meer dan één 16+ deelnemer per 5 kinderen. Inschrijfgeld: €10

- 16+ wagens: meer dan 50% van de deelnemers is 16+. Inschrijfgeld: € 25

 

Voor Wagens 16+ handhaven wij de regels van 2017

De Mullukzuipertjes stellen de mobiele discotheken/rijdende kroegen/herriewagens/inkoopwagens niet meer op prijs in de optocht. Deze ‘wagens’, meer mobiele discotheken met te harde muziek, volgeladen met jeugd die te veel drinken en overlast veroorzaken, zijn voor onze optocht en voor ons publiek geen aanwinst.

Tot deze stap zijn wij gekomen omdat een aantal groepen de afgelopen jaren dermate over de schreef zijn gegaan dat er sprake is van grove overlast en de grenzen van toelaatbaarheid zijn overschreven. Ons en jullie publiek bij de optocht beginnen deze zelfs te mijden hierdoor, dat kan en mag niet de bedoeling zijn.


De vergunningverlener van onze optocht (de gemeente) stelt meer en meer eisen op gebied van veiligheid, geluidsoverlast, toelaatbaar gedrag, alcohol, etc. Voldoen wij hier niet aan, dan raken wij onze vergunning kwijt.

 

Hoe wordt er bepaald wie mag meedoen? Wij gaan alle aangemelde Wagens 16+ bezoeken in de laatste week/weken voor de optocht. Hierbij wordt informatie verzameld over jullie als groep en foto’s gemaakt van de wagen. Met deze informatie gaat de Optochtcommissie uiteindelijk bepalen of een groep mag meedoen (of niet).

Ons uiteindelijke doel is om meer en meer toe te groeien naar loop- en praalwagengroepen die een vorm van carnavalesk straattheater brengen. Te denken valt aan: kies muziek wat past bij het thema van je wagen, loop rond je wagen mee in plaats van er met zijn allen op te zitten. Betrek het publiek bij je wagen en voer interactie met ze. Zo hebben jullie en het publiek een leuke optocht!

Ben je geen rijdende discotheek annex kroeg met te luide muziek, dan hoef je je geen zorgen te maken, jullie blijven van harte welkom, samen maken wij er een mooie optocht van! Wil je voorkomen dat je uitgesloten wordt van deelname zorg dan dat je niet door de Optochtcommissie als rijdende discotheek/kroeg gezien kan worden! Bij twijfel of vragen kan je die altijd stellen, maar doe dit dan zo snel mogelijk.

Aanwezigheid bij de Optochtvergadering van tenminste de chauffeur is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Tijdens de Optochtvergadering zal de chauffeur een Chauffeursverklaring ondertekenen. Tijdens de Optochtvergadering worden jullie nader geinformeerd over de nieuwe optochtroute alsmede aanrijdroutes.

 

Je kan de Chauffeursverklaring hier downloaden.

 

Handige tips voor de veiligheid rond het bouwen van Carnavalswagens kan je hier lezen.