Inschrijving Optocht Gemonde Mullukzuipertjes 2019

De inschrijven is onder voorbehoud van goedkeuring door de Optochtcommissie. U betaalt aan het einde van uw online inschrijving met iDeal.

LET OP: het bijwonen van de verplichte Optochtvergadering op maandag 25 februari 20:00 is een onderdeel van inschrijving. Voor Categorie Wagens 16+ tekent de Chauffeur dan een Chauffeursverklaring.
Deelnemers die niet voldoen aan onze regels kunnen worden uitgesloten van deelname.
Vul de naam van de deelnemer / groep in.

Vul het totaal aantal personen in.

Vul de naam van de contactpersoon in.

Vul een geldig emailadres in.

Vul uw adres in.

Vul een geldige telefoon nummer in.

Maakt u gebruik van een muziekinstallatie?

Vul het wattage in van de geluidsinstallatie

Vul het adres en woonplaats in van de bouwlocatie.

Vul uw thema in.

Uw toelichting op het thema

Mogelijke categorien voor de optocht:
- Kinderloopgroep: maximaal één 16+ deelnemer per 5 kinderen (als begeleiding), de begeleiding mag in themakleding meelopen. Inschrijfgeld: €10
- Wagens met kinderen: maximaal 50% van de deelnemers mag 16+ zijn, deze mogen in thema gekleed zijn en lopen rond de wagen. Maximaal één 16+ deelnemer hiervan mag aanwezig zijn op de wagen. Inschrijfgeld: €25
- 16+ loopgroep: meer dan één 16+ deelnemer per 5 kinderen. Inschrijfgeld: €10
- 16+ wagens: meer dan 50% van de deelnemers is 16+. Inschrijfgeld: € 25

Maak uw keuze bij Categorie

Is iedereen boven de 18 jaar?

Wat is de gemiddelde leeftijd van de groep

Vul het totaal aantal kinderen in op de basisschool

Het bestuur kan bij voldoende deelname besluiten een extra categorie in te zetten voor 12 tot en met 16 jarigen.
Maak uw keuze

Het online betalen met iDeal brengt extra kosten met zich mee voor ons. Middels deze bijdrage helpt u ons deze kosten af te dekken.
Ongeldige invoer

0.00

Met het verzenden accepteert bovengenoemde contactpersoon hierbij het Optochtreglement van de Mullukzuipertjes te hebben ontvangen, te hebben gelezen en overeenkomstig te zullen handelen. U kunt ze hier lezen: Optochtregelement. Daarnaast verklaart de contactpersoon zich er van bewust te zijn dat deelname geheel voor eigen risico plaatsvindt. Het afsluiten van risico beperkende verzekering is een verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval De Mullukzuipertjes aanvaart geen enkele aansprakelijkheid.

Invalid Input